02/43 63 01 87

Elektronické podanie s.r.o. do obchodného registra

Spoločnosť si založíte sami a ušetrite 200 €

V prípade, že mate celú zakladateľskú dokumentáciu pripravenú na podanie na obchodnom registri a vybavené osvedčenie o živnostenskom opravnení, ponúkame Vám možnosť ušetriť polovicu súdneho poplatku v hodnote 165,75 €! Návrh na zápis Vašej spoločnosti do obchodného registra podáme za Vás  elektronicky a tým ušetríte 165,75 €, keďže celý poplatok za podanie spoločnosti je 331,50 €.

Ďalej ušetríte notarské poplatky za overovanie listín vo výške cca 40 € (v prípade, že nepodávate návrh na zápis spoločnosti elektronicky, je potrebné vyhotoviť notársky overené fotokópie každého zakladateľského dokumentu v dvoch vyhotoveniach).

Využite našu službu iba za 65 €! K tomu Vám zdarma skontrolujeme celú zakladateľskú dokumentáciu a vyberieme nový výpis z obchodného registra.