02/43 63 01 87

Založenie s.r.o.

Zabezpečíme Vám komplexný servis a profesionálne služby pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade so zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinným od 01.06.2010, ktorý novelizoval Živnostenský zákon:

  • komplexné odborné poradenstvo,

  • konzultácie ohľadom predmetov podnikania,

  • vypracovanie dokumentov k založeniu spoločnosti,

  • príprava formulárov pre ohlásenie živnosti na príslušnom obvodnom úrade, vybavenie osvedčení o živnostenskom oprávnení a jeho následné prevzatie,

  • príprava návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra, prevzatie výpisu Vašej spoločnosti z obchodného registra,

  • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb, DPH na príslušnom daňovom úrade v cene.

Lehota na založenie spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným Vám založíme do 14 pracovných dní. Prečítajte si viac užitočných informácií o spoločnosti s ručením obmedzeným  v RunBusiness News.

Cena za založenie s.r.o. je 199 €

+ súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra 165,75 €
+ Od 1.1.2012 vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre voľné živnosti pri elektronickom podaní je bezplatné.

Fixná cena bez ohľadu na počet spoločníkov a konateľov. Zakladateľskú dokumentáciu pripravuje advokátska kancelária vždy podľa individuálnych požiadaviek našich klientov. Cena je konečná a zahŕňa všetky poplatky na založenie spoločnosti.

Nová služba –  elektronické podanie návrhu na zápis Vašej novej spoločnosti do obchodného registra. Spoločnosť si založíte svojpomocne a ušetrite viac ako 200 €!!!

V prípade, že mate celú zakladateľskú dokumentáciu pripravenú na podanie na obchodnom registri a vybavené osvedčenie o živnostenskom podnikaní, ponúkame Vám možnosť ušetriť polovicu súdneho poplatku v hodnote 165,75 €! Návrh na zápis Vašej spoločnosti do obchodného registra podáme za Vás  elektronicky a tým ušetríte 165,75 €, keďže celý poplatok za podanie spoločnosti je 331,50 €.

Ďalej ušetríte poplatky za overovanie listín vo výške cca 40 € (v prípade, že nepodávate návrh na zápis spoločnosti elektronicky, je potrebné vyhotoviť notársky overené fotokópie každého zakladateľského dokumentu v dvoch vyhotoveniach).

 Využite našu službu iba za 65 €! K tomu Vám zdarma skontrolujeme celú zakladateľskú dokumentáciu. 

 

cenník kontaktujte nás

Poskytneme Vám registračnú adresu sídla pre Vašu novú spoločnosť a výrazné zľavy. Dohodnite si svoju individuálnu ponuku na založenie s.r.o. so zľavou.