02/43 63 01 87

Likvidácia spoločnosti

Zabezpečíme pre Vás likvidáciu Vašej obchodnej spoločnosti.

V rámci našich služieb Vám v spolupráci s advokátskou kanceláriou zabezpečíme:

  • kompletný právny servis a vypracovanie potrebnej dokumentácie,
  • príprava rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie,
  • vymenovanie likvidátora,
  • zverejnenie vstupu do likvidácie v Obchodnom vestníku s výzvou,
  • oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom,
  • právne zastupovanie v prebiehajúcich súdnych sporoch,
  • vypracovanie konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
  • zabezpečenie výmazu spoločnosti z obchodného registra po ukončení likvidácie.

V prípade, ak je Vaša spoločnosť v predlžení, t.j. ak hodnota záväzkov spoločnosti prevyšuje hodnotu aktív, likvidácia sa preruší a likvidátor je povinný podať návrh na konkurz.

Poradíme Vám.

Dohodnite si termín stretnutia za účelom stanovenia ďalšieho postupu.


 

cenník kontaktujte nás