02/43 63 01 87

Britské panenské ostrovy

Britské panenské ostrovy – offshore jurisdikcia

Všeobecné informácie

 

Právny systém

Obyčajové právo

Úradný jazyk

Anglický jazyk

Právna forma

IBC.

Lehota na založenie spoločnosti

2 – 3 dní

Minimálny ročný paušálny poplatok štátu

350 USD / 1 100 USD

Ready-made spoločnosti

Áno

Základné imanie

 

Základné imanie

50 000 USD

Minimálny rozsah splatenia základného imania

1 USD

Konatelia

 

Minimálny počet konateľov

1

Osobitné požiadavky na miestneho konateľa

Nie

Konateľ – právnická osoba

Áno

Verejné prístupný register konateľov

Nie

Akcionár

 

Minimálny počet akcionárov

1

Osobitné požiadavky na miestneho akcionára

Nie

Verejné prístupný register akcionárov

Nie

Miesto konania valného zhromaždenia

Kdekoľvek na svete

Tajomník

 

Vymenovanie tajomníka spoločnosti

Nepovinné

Osobitné požiadavky na miestneho tajomníka spoločnosti

Nie

Registračný agent

Áno

Daňový systém, účtovníctvo

 

Zdanenie príjmov zo zahraničí

Nepodliehajú zdaneniu

Povinnosť vedenie účtovníctva

Áno

Predkladanie účtovných výkazov

Nie

Povinný audit

Nie

Povinnosť podať daňové priznanie

Nie

Akcie na doručiteľa

Áno

Využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Nie

Obmedzenia v podnikaní v krajine

Spoločnosti nie sú oprávnené podnikať priamo na území krajiny ani tam vlastniť nehnuteľnosti .

Obmedzenia predmetov podnikania

Spoločnosti so sídlom na Britských panenských ostrovov nie sú oprávnené podnikať v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, ako trustové spoločnosti ani v žiadnom inom odbore spojenom s bankovníctvom či poisťovníctvom. Spoločnosti nemajú právo verejne upisovať svoje akcie.

cenník kontaktujte nás